Musikeren

STUDIOMUSIKEREN

Det er studiomusikerens ansvar å tilføre et hvert prosjekt ”noe” , uansett utganspunkt!

Mer enn 30 års erfaring (Klikk her for Diskografi) har lært meg  å se på enhver studiosession som en positiv utfordring! Det finnes ikke ”umulig” uforbederlig musikk!

Studiomusikerens personlige og unike uttrykk vil alltid kunne tilføre helheten viktig krydder!

At en produksjon framstår som hørverdig , også i moden alder ,har ofte sammenheng med små spontane detaljer fra kreative musikeres side!

Dette gjør studioarbeidet til en stadig søken etter skjulte skatter.

ENSEMBLEMUSIKEREN
Jeg har alltid vært svært fascinert av å jobbe med ensembler! Små og store!

Alt fra kvartett,trio,duo, til symfoniorkesteret og storband .(Klikk her for CV)

Til tross for at musikken som regel er gjennomkomponert blir resultatet,etter endt prøvetid,alltid noe genuint nytt. Resultatet av ulike personers utrykk, oppfatninger, særpreg, kultur , språk m.m. , fungerende sammen i et stadig skiftende bilde.

Med andre ord som en levende organisme med all dens uforutsigbarhet og sårbarhet!

KIRKEROMMET

I de senere år har jeg jobbet mye med  musikk i kirken.

I tillegg til å være et spennende rom hvor akustikken spiller en viktig rolle,utgjør musikk en stor del av vårt åndelige liv.

Rett musikalsk ”innramming” av kirkelige ritualer er noe de fleste mennesker er opptatt av!

”Stor allsidighet og  høy musikalsk kvalitet, er  kjennetegnet på musikeren Arild Stav” Egil Monn Iversen(-86)