Orkesterlederen

Har hatt ,(Klikk her for CV) og har stadig, gleden av å dirigere mange orkestre, korps og ulike typer ensembler. Profesjonelle og amatører.

P. g. a. ulike nivåer er arbeidsmetode/tilnærmingsprosess, ofte svært forskjellig. Nettopp dette er kanskje orkesterlederens største motivasjonsfaktor .

Perioden i fra prøvestart og fram til konsert/premiere er kansje den viktigste , og på mange måter,mest givende for både musiker og  dirigent. En vellykket framførelse blir mer å anse som en velfortjent bonus!(..og forhåpentligvis en stor opplevelse for tilhører).

 

”Orkesteret spiller storartet. Elegant ledet av Arild Stav”

Mona Levin (Aftenposten-85)